A V E * C E A Z A R * M O R I T U R I * T E * S A L U T A N Tave-ceazar18 Роден  1954  в сянката на тоталитарното изкуство   

Бях роден и обучен да се откажа от себе си. Бях роден и обучен да пожертвам моя талант заради нуждите на тоталитарното изкуство. Както древните гладиатори аз бях принесен в жертва. Обществото искаше кръв и я получи. Живота ми бе преднамероно похабен а моето творчеството необратимо белязано. Моето творчество се превърна в единствената моя борба. Но ако си вече белязан да бъдеш жертва ти оставаш жертва до края, дори поколения и политическа система да бъдат променини. И днес аз чувствам смразяващия полъх на „Сянката”. И днес моето изкуство е единствената моя съпротива. И днес аз казвам: Спартак Дерменджиев отказва да реабилитира и реанимира тоталитарното изкуство

english--

Реклами